Avskiljningsmedel på PTFE-bas

PRESENTATION

EJ BRANDFARLIG spray – Nettovolym 400 ml

SAMMANSÄTTNING

DML-722 är en dispersion av polytetrafluoreten-telomer i lösningsmedel.
Det består av adjuvanter som ökar vidhäftningen av PTFE-partiklarna på metallunderlaget.

EGENSKAPER

DML-722 har goda icke-vidhäftande egenskaper och torrsmörjningsegenskaper tack vare den mycket homogena filmen av partiklar på 3 till 4 mikron.
Den är att föredra vid gummiformning, vid värmehärdning som släppmedel och vid alla känsliga formningar.
Den rekommenderas även som skydd av hanteringsverktyg för hartser eller andra speciellt vidhäftande material.
Den används för tillämpningar där man inte får lov att använda silikon.