LTX-733

BESKRIVNING

LTX-733 är en flexibel gummikomponent med låg viskositet som är avsedd för att skydda eller maskera tryckta kretsar, anslutningskontakter el dyl. under tillverkningsprocessen, vid montering och våglödning.
Den ger också skydd under lagring. Den eliminerar användningen av självhäftande märken.
En liten dragflik gör att man kan ta bort filmen utan att lämna några spår.

EGENSKAPER

 • Eliminerar risken för att lödningen ska breda ut sig ända till kontakter, skruvhuvuden, etc.
 • Appliceras genom doppning, borstning eller genom gjutning.
 • Klarar 300-360° i 5-10 sekunder
 • Missfärgar inte guld eller fosforbrons
 • Skyddar ömtåliga komponenter
 • Tar bort kontaminering vid monteringsverksamhet
 • Används som vibrationsdämpare för ömtåliga elektroniska komponenter

TEKNISK INFORMATION

 • Toxicitet: naturlatex
 • Evaporering: idem vatten
 • pH: 11
 • Viskositet: 7000 centipois vid 20°
 • Löslighet: vatten före härdning, inga lösningsmedel efter
 • Vulkanisering: sker på ca 30 minuter vid rumstemperatur
 • Temperaturbeständighet:
 • * 20-22 °C eller 10 minuter vid 80 °C
 • * 150 °C under 1 till 3 timmar
 • * 260 °C under den tid som krävs för svetsningen