BAND i PU, PVC, GUMMI

Vi utför också olika slags formningar i våra verkstäder

Installation av reglar,
Installation av styrskena,
Utförande av perforeringar
Förberedelser, sågtandade
Förberedning av avfasning för sammanfogning av fogar

BEKLÄDNING AV PU- eller GUMMIVALSAR 

Vi kan erbjuda beklädning av metalldelar, rullar, valsar, metallstänger och av delar som används intensivt i produktionen vilket orsakar slitage på deras olika beläggningar.
Därför erbjuder vi omfodring, så att ni undviker att byta ut en del som kan bli funktionsduglig på nytt.

Installation av reglar,
Installation av styrskena,
Utförande av perforeringar
Förberedelser, sågtandade
Förberedning av avfasning för sammanfogningar
av fogar